Vergoeding

Vergoeding

Het online programma omgaanmetpijn.nu kan onderdeel uitmaken van een basis-GGZ of SGGZ traject, of kan via de POH-GGZ behandeling worden ingezet of deel uitmaken van een coachingstraject. Zorgverzekeraars vergoeden de online behandeling veelal. De kosten worden door jouw behandelaar meestal rechtstreeks gefactureerd aan jouw zorgverzekeraar. Ook werkgevers zijn vaak bereid de online behandeling binnen een coachingstraject te vergoeden. Vraag jouw therapeut hoe de financiering in jouw geval het beste geregeld kan worden.