Vragen over Omgaanmetpijn.nu

Wat is Omgaanmetpijn.nu?

Omgaanmetpijn.nu is ontwikkeld met als doel mensen met pijn op een effectieve en snelle manier van betrouwbare informatie te voorzien over hun pijnklachten en te helpen bij hun herstel. Omgaanmetpijn.nu biedt kortdurende, gestructureerde hulp via het internet, aan mensen met aanhoudende pijn, die hun pijn de baas willen worden. Tijdens de behandeling krijg je via filmpjes informatie aangereikt over je pijnsysteem en krijg je handvatten om beter met je pijn om te gaan.

Wanneer kun je aan het programma Omgaanmetpijn.nu deelnemen?

Je komt in aanmerking voor deze internetbehandeling wanneer je al een tijd (langer dan drie maanden) terugkerende of constante pijn hebt in je rug, nek, schouders, arm of op verschillende plekken in je lichaam. Je hebt een verwijsbrief nodig van je huisarts, bedrijfsarts of specialist. Verder moet je in Nederland verzekerd zijn, de Nederlandse taal beheersen, 18 jaar of ouder zijn en beschikken over een computer met internetaansluiting en een e-mail adres. Het is uiteraard nodig dat je een beetje bekend bent met een computer.
De behandeling maakt deel uit van een face-to-face behandeling bij een psycholoog, POH-GGZ functionaris of geregistreerd coach.

Past internettherapie bij mij?

Behandeling via het internet is vrij nieuw. Wanneer je het prettig vindt om via je computer te chatten of te mailen en wanneer je hebt gemerkt dat het contact via de mail met bekenden niet onpersoonlijk is, zul je waarschijnlijk positief tegenover deze vorm van behandelen staan. Er zijn veel voordelen: er is geen wachtlijst, je hoeft je deur niet uit, je kiest je eigen momenten waarop je met de behandeling bezig wilt zijn. Bovendien maakt deze online behandeling onderdeel uit van een reguliere face-to-face behandeling bij een psycholoog, POH-GGZ functionaris of geregistreerd coach.

Verlopen de behandelingen via de e-mail?

Tijdens de behandeling vindt de communicatie tussen jou en jouw behandelaar enerzijds via een in de site ingebouwd contactbord plaats en anderzijds via skype-gesprekken en/of life in de praktijkruimte van jouw therapeut. In overleg met jouw therapeut wordt bekeken hoeveel life gesprekken nodig zijn.

Wat is de totale duur van de behandeling?

De duur van de behandeling is ongeveer 2 á 3 maanden. Je besteedt gemiddeld ongeveer 1 á 2 uur inlog tijd per week op je persoonlijke webpagina van Omgaanmetpijn.nu. Verder voer je oefeningen en opdrachten uit.

Wat is het effect van de behandeling?

Onderzoek heeft uitgewezen dat een behandeling via het Internet net zo effectief is als een traditionele behandeling. Door de online behandeling krijg je meer inzicht in wat pijn is en hoe je je eigen herstel in gang kunt zetten. Ook leer je zorgen en angsten te verminderen. Wat er precies gaat veranderen in je gedrag, is voor iedereen verschillend. Dat hangt af van de wijze waarop je met je klachten omgaat bij aanvang van de behandeling, van je eigen doelen en van je eigen inzet.

Hoe privé is de behandeling?

De persoonlijke gegevens die Omgaanmetpijn.nu van je krijgt, zijn heel goed beveiligd. Alleen jouw persoonlijke therapeut of zijn/haar vervanger bij ziekte van je therapeut, heeft inzage in jouw elektronisch dossier. Alleen met jouw toestemming kunnen gegevens aan derden bekend worden gemaakt (bv. fysiotherapeut, of behandelend huisarts/bedrijfsarts). Verder worden jouw gegevens geanonimiseerd gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Zijn er wachtlijsten?

Omgaanmetpijn.nu kent geen wachtlijsten, de behandelcapaciteit van Omgaanmetpijn.nu is toereikend om elke deelnemer snel in behandeling te nemen. De tijd tussen aanmelding en het starten van de behandeling is hooguit één week. Dit is wel mede afhankelijk van het moment waarop jouw verwijzer het verwijsformulier ingevuld aan ons heeft geretourneerd.